Genesis

2016
Jonatan Habib Engqvist
Folder in conjunction with Exhibition "Genesis" at Galleri Konstepidemin in Göteborg, Sweden

Genesis (SE)
Genesis (EN)

Frågan om kreativitet är ett ständigt återkommande tema i Erla S. Haraldsdóttirs verk. Det kan sägas att hon oupphörligt ifrågasätter idén om konstnärens förmåga att skapa ex nihilo (ur intet) och den romantiska idén om ”gudomlig inspiration”. I många år har hon skapat imaginära system som verktyg för sina konstnärliga processer. Det framträder kanske som tydligast i hennes måleri. Grunden för hennes tillvägagångssätt har varit att skapa plats för konstnärlig frihet genom självpåtagna begränsningar, huvudsakligen genom användandet av instruktioner från vänner och kollegor eller genom system som frambringats för varje projekt. Motivet i varje verk skapas dessutom genom ett samplande av konsthistoriska referenser som i sin tur ofta ifrågasätter den västerländska konstens hegemoni. Den här utställningen är inget undantag. Som titeln antyder bygger utställningen huvudsakligen på skapelseberättelsen så som den återberättas i de monoteistiska abrahamitiska religionerna. Det är ett historiskt välbekant tema inom västerländsk kyrkokonst och ett återkommande tema när det gäller både uppdrag och självinitierade verk av konstnärer och konsthantverkare.

—–

The question of creativity is a recurring theme in the work of Erla S. Haraldsdóttir. One might say that she ceaselessly questions the idea that an artist can create ex nihilo (out of nothing) and the romantic notion of ‘divine inspiration’. For many years she has been creating fictional systems as tools for her artistic processes, as is perhaps most evident in her paintings. This process consists essentially of creating a space of artistic freedom through self-imposed restrictions such as instructions given to her by friends or specifically devised systems. The themes of her works can be described as a sampling of art-historical references that implicitly questions the hegemony of Western art. This exhibition is no exception. As the title suggests, it draws on the story of creation as portrayed in the monotheistic Abrahamic religions. A well-known theme in the history of Western church art, it is a common subject of commissioned and self-determined work by artists and artisans throughout history.

– Excerpt